Om ni klickar på menyknappen menysymbolmed tre prickar och tre streck får ni upp en klickbar lista med samtliga lägergårdar.

Klicka på symbolerna på kartan lägergårdsymbol för mer information.